Fokus på dyrevelfærd

biodynamiske kvæg

Hvor kommer kødet fra

Vores produkter kommer alle fra økologiske eller biodynamiske landmænd, vi kender godt og ofte lægger vejen forbi. Alle vores landmænd er dygtige bønder der med deres kompromisløse og fagligt høje tilgang til landbrug alle har fokus på dyrevelfærd, bæredygtighed og biodiversitet i alt hvad de gør. Som nævnt er alle dyr velfærdsslagtet på gården hvor de er vokset op, og har vigtigst af alt et liv for livets skyld.

” Frodes svinekoteletter i disken er med til at holde arealerne med pil. Bjarnes ribeyes skaber optimale levevilkår for kirkeuglen. ”

Vores gode landmænd

Respekt for deres håndværk

Spis min gris aftager kødet fra en række fantastiske landmænd, som køber kalve, som ellers ville gå til spilde i mælkeproduktionen, og giver dem et værdigt liv. Vi arbejder sammen med landmændene for at opnå det allerbedste kød gennem den rette sammensætning af race, foder, ude- og indetid, horn på kvæget, velfærdsslagtning mv.

ole
frode
bjarne

Vores gode landmænd

De fleste af vores bønder bor i Vestjylland – her finder du for eksempel Ole Andresen fra Bakkegården, som bor lige ud til Vadehavet. Ole opdrætter stude, som nyder godt af den friske, salte luft og de gode græsningsmuligheder ved Vesterhavet. Dyrene går om sommeren i en ådal der ofte oversvømmes af tidevandet. Vandet fra Ho bugt trækker op og salter jorden og urterne. Sidstnævnte spises lystigt af studene, hvilket er med til at give kødet en mere kompleks smag. “Du blir´ hvad du spiser” er Oles motto, som opdrætter sine stude efter selvsamme princip. Sund kost til studen giver sundt kød med en god fedtsammensætning for mennesker.

Ikke langt derfra græsser Bjarne Larsens stude på omtrent samme måde. De bor på Forum Østergård i Alslev ved Varde, og nyder derfor også godt af den dejlige natur og luft ved Vesterhavet. Dette sammen med landets ældste registrerede kirkeugle, som bor på Bjarnes arealer. Bjarnes sædskifte forfordeler de byttedyr* som kirkeuglen lever af, hvilket skaber gode levevilkår for uglen. *Byttedyr er lig med mus og store insekter, som lever fortrinligt i det lave græs. Græsset holdes lavt af Bjarnes stude, som dermed indgår som et led i Bjarnes naturpleje af hans arealer.

På Ormssiggård 10 minutter fra Bjarne bor Frode Gregersen, som har et biodynamisk landbrug og er andelslandmand under Naturmælk. Frode har både skovgrise, køer og stude. Sidstnævnte har horn, hvilket er en vigtig del af at sikre dyrenes naturlige adfærd. Frodes skovgrise sælges gennem spis min gris. Grisene går og roder i jorden i Frodes pilefletsplantage. De indgår dermed også som en del af naturplejen og nyder samtidig godt af det naturlige liv for en gris.

Frode er sammen med Bjarne og Ole de første bønder som spis min gris indgik et samarbejde med. De besidder en kæmpe viden om økologi og landbrug som kommer til udtryk i måden hvorpå dyrene fodres og græsses – og mindst ligeså vigtigt – måden hvorpå der tages højde for biodiversiteten og naturen.

Foreningen af biodynamiske landbrug

Vores venner i foreningen er ganske vist ikke landmænd som sådan. Men de gør et unikt stykke arbejde for biodiversiteten i Danmark og har længe været en uvurderlig sparringspartner for spis min gris. Foreningen arbejder for at styrke udviklingen af det biodynamiske jordbrug i Danmark ved at oplyse om baggrund og praksis for den biodynamiske dyrkningsform. De medvirker til at skabe dialog mellem alle led fra bonde til kunde.